Boya Püskürtme Cihazları-AIRMIX

AIRMIX BOYA PÜSKÜRTME MAKİNESİ

1. AIRMIX SİSTEMİNİN TANITILMASI VE DİĞER SİSTEMLER İLE MUKAYEYESİ

AIRMIX BOYA PÜSKÜRTME SİSTEMİ İLE KENDİNE ÖZGÜ TEKNİĞİ İLE KONVANSİYONEL SİSTEME NAZARAN AŞAĞIDAKİ AVANTAJLARI SAĞLAR:

  • %40’A VARAN İNDİRİMLER EKONOMİSİ;SOLVENT TÜKETİMDE AYNI ORANDA AZDIR.
  • %80 DAHA AZ BOYA DUMANI OLUŞUR.
  • %60-70 BASIÇLI HAVA TASSARRUFU SAĞLAR.
  • AIRMIX BOYA PÜSKÜRTME SİSTEMİNDE ÇIKAN TOZ DUMAN ÇOK AZ OLDUĞU İÇİN VANTİLASYON GİDERLERİ CİDDİ ANLAMDA AZALIR.
  • VANTİLASYON AZALINCA ÖZELLİKLE KIŞIN ISITILMIŞ HAVA ZAYİ OLMAZ.
  • KOMPRESÖR ÖMRÜNÜ UZATIR VE ELETRİK TASARRUFU SAĞLAR.
  • AZ HAVA KULLANILDIĞI İÇİN ÇALIŞMA ORTAMI SESSİZDİR.
  • KLASİK VE AIRLEES SİSTEMİNİN AVANTAJLARINI BÜNYESİNDE TOPLAMIŞ; DEZAVANTAJLARINDAN İSE ARINDIRILMIŞTIR.
  • İŞ VE FİNİŞ KALİTESİ ÇOK ÜSTÜNDÜR.PÜSKÜRTMEYİ, EN İYİ ŞEKİLDE YAPARAK EN UYGUN PARAMETRELERDE(SÜRAT, BASINÇ, HIZ V.S.) ATMAYA İMKAN SAĞLAR.
  • TABANCANIN AĞIRLIĞI SADECE 570-580 GR.DIR.BU ÖZELLİK TETİK HASSASİYETİ İLE BİRLİKTE BOYACIYA MÜKEMMEL BİR DENGE VE MANEVRA KABİLİYETİ, İNCE İŞ SAĞLAR.

 

2. AIRMIX SİSTEMİNİN KONVANSİYONEL SİSTEM İLE MUKAYEYESİ

airmix1

Konvansiyonel sistemde boya 4-6 At. bir hava yardımı ile atomize olur. Bu sırada tabanca ucundan çıkan boya ve hava karışımının hızı takriben 10 metre/saniyedir dir.Bu boyama işlemi yüksek bir hız olup,boya hızla boyanacak yüzeye çarpar,çok bir kısmı yüzeye yapışarak örter ve boyanın çoğu geriye ve yanlara doğru yansır.Geriye yansıyan boya huzmeleri, tabancadan püskürtülmüş ve gelmekte olan boya zerreciklerine havada çarpar ve bir bölümünü derhal dağotır;yani gelmekte olan boya daha yüzeye değmeden zayi. Böylece ortam boya dumanı içinde kalır,hem çok duman olur,hem de dağılmaların ve dumanın tabii bir neticesi olarak fazla boya sarfı olur.Boya yapışma oraları:

YÜZEYE YAPIŞMA:

PÜSKÜRTME SİSTEMİ           BOYANIN YAPIŞMASI
KLASİK SİSTEM                          %20-25
AIRMIX                                        %60-70

AIRMIX sistemde 40at. Sıkıştırılır.Boyanın tetiği çekildiğinde boya kendi kendine atomize olur.Boyanın bu andaki hızı takriben 0,5-08 metre/saniye dir.

Atomizasyonu yapacak boyayı pülverize edcek hava ve hav akımı yoktur.Dolayısıyla çıkan boya doğrudan parça üzerine yumuşak bir şekilde yapışır.Böylece konvansiyonel sisteme nazaran 20 defa daha az boya dumanı(buna dair Fıransız Devlet Laboratuarında yapılan testin kopyası talep edildiği taktirde takdim edilecektir) ve boyanın parça yüzeyinin genişliğine göre %40′ a varan boya ekonomisi temin edilmiş olur.

Ayrıca kovansiyonel tabancalar gerek alttan depolu, gerek basınç kapılar olsunhava sarfiyatı literatüre göre takriben 600-700 lt/dak’ dır.

airmix2
3. AIRMIX SİSTEMİ İLE AIRLESS SİSTEMİNİN MUKAYEYESİ

Böyle bir karşılaştırmada aşağıdaki farklar ortaya çıkar;

AIRMIX sisteminde boya basıncı 40 at.dir.AIRLESSsisteminde ise bu basınç 180-400 at.dir. Her iki sistemde 0,3 mm’ye tekabül eden birer meme kulanıldığını düşünelim; basınç fazlalığı dolayısıyla birim zamanda AIRLESS meme’den çıkan boya tabii olarak AIRMIX’ten katlarca fazladır.

Ayrıca tabancayı terk eden boya hızı da pompanın tayziki oranında son derece yüksektir.Bu ise hem boya sarfını artırır ve ayrıca kullananlar için tehlike yaratır; AIRLESS memeyi kısa zamanda aşındırır.AIRLESS tabancanın tetiği çok serttir, Manevra kabiliyeti azdır,kullanan işçinin randımanı düşürür.

4.KONVANSİYONEL YADA AIRLESS ELEKTROSTATİK SİTEMLERİ İLE AIRMIX SİSTEMİNİN MUKAYEYESİ

Elektrostatik boyama son derece etraflı olarak dönüşülmüş ve otomatik püskürtme sistemi ile tatbik edilen büyük imalat adetleri için kurulmuşsa genel toplamda bir ekonomi temin eder.Ancak el tabancası ile püskürtülen elektrostatik sistem olarak kalırsa malesef elektrostatik püskürtmeden beklenilen etkiyi meydana getirmek mümkün olmamaktadır.Çünkü işçi ihmal faktörleri,boyahanenin hızla ve çok fazla kirlenmesine neden olmakta ve biriken boya zerrecikleri geçirgenliği yok etmekte,böylece biz boya yaptığımızı düşünürken izolan ortam meydana geldiği için boyama sadece konvansiyonel olmaktadır.Bu ise bizi başldığımız yere geri getirmektedir.

Ayrıca,elektrostatik sistemin kuruluş masrafları çok yüksektir. İdamesi pahalı ve çok zahmetlidir.Piyasada çok değişik marka olduğundan yedek parça kolay bulunamamaktadır ve bulunduğunda ise çok pahalı olmaktadır.Bütün bunlara ilaveten elektrostatik boya özel bir boyadır,tineri özeldir.Bütün bunlar ise nomal boyaya göre boyanın kg.’ında fiyat farkları demektir.ayrıca maliyet arttırıcı unsurlardır.AIRMIXise normal boya kullanır.

Yukarıda sıralanan nedenler gereği AIRMIX kanaatimizce şu anda en uygun ve en ekonomik boyama sistemidir.